Contributie

Ook dit jaar maken wij ,als club, weer gebruik van 
Club Collect 
ter ondersteuning voor de inning van de contributire.
(Incassant Yaden BV)
Ondanks dat de contributie inning in handen van Club Collect is/
blijft Sv Nijmegen wel verantwoordelijk.


De Betaaldata's zijn:
1e inning 15 Augustus 2019
2e inning  31 December 2019

Voorkeur gaarne betalen via Ideal.

De Contributie is voor 2019-2020 als volgt samengesteld :
 

  Geboorte Datum CC/ bank  Contant
Senioren 200 en eerder  €214 €230
       
Junioren 2001 t/m 2006 €174 €180
       
Pupillen 2007 t/m 2012 €134 €140
       
Mini Pupillen 2013 en Later  €102 €110
       
Stil lid  Vanaf 17 Jaar €35 €35
       
Stil lid Jeugd  t/m 16 Jaar  €20 €20
       

Bij betaling bank of club collect zorg voor voldoende saldo.
Storneringskosten zullen in rekening worden gebracht.
 

Verdere Info :
Kosten voor Club Collect zijn €1 voor iedere factuur.
Seizoen start vanaf 01-07-2019 
Intrekking Overschrijving voor aanvang  €25 

Bij tussentijdse overschrijvingen naar een andere club gelden de volgende regels:

Overschrijving tussen 1 Juli en 1 oktober - Half jaar betaling Contributie
Overschrijving Vanaf 1 Oktober - Heel jaar betaling contributie 
( Bij Jo13. Jo11 Jo9 en Jo8 half jaar Contributie)

Penningmeester  
B. Vermeulen   - 0630039486  (Algeheel penningmeester)


A. Kokke          - 0650556291   (Alleen bij geen gehoor hierbovenstaande personen) 

Ledenadministrateur 
P. Tang
p.tang3@kpnmail.nl
Aan en afmeldingen altijd via ledenadministratie.
Graag via email 
Dit voorkomt problemen.

Bankgegevens Sv Nijmegen 
IBAN NL INGB 0002108909