Lidmaatschap info

Welkom bij S.V. Nijmegen

 

 

Beste sportvriend(in) / ouder,

 

Welkom bij onze vereniging. Wij willen u bekend maken met enige afspraken die gelden binnen de voetbalvereniging S.V. Nijmegen.
Deze afspraken hebben betrekking op het inschrijven, uitschrijven en op de contributie. Overige informatie kunt u vinden op onze website www.sv-nijmegen.nl of via Facebook.

 

Inschrijven:

Bij onze vereniging kunt u zich inschrijven door een volledig ingevuld inschrijfformulier te ondertekenen en in te leveren. Wij vragen ouders of verzorgers van minderjarige nieuwe leden het formulier te voorzien van een handtekening.
Dit formulier is te vinden op onze website onder het kopje "lidmaatschap". Het is daar digitaal in te vullen. 

 

Uitschrijven:

Uitschrijven is mogelijk via een bericht aan de ledenadministratie van S.V. Nijmegen. Dit kan via de website. Ga naar het kopje lidmaatschap en dan naar afmelden. Het doorgeven van een uitschrijving aan een leider of trainer is niet rechtsgeldig. Indien u besluit tijdens het seizoen uit te schrijven dan bent u contributie plichtig. U moet er dus voor zorgen dat u aan uw financiële verplichtingen jegens de club hebt voldaan.

 

Contributie:

De contributie zal jaarlijks worden vastgesteld voor het aankomende seizoen. U bent vanaf het moment van aanmelding tot aan het einde van het seizoen contributie verschuldigd. Een seizoen start vanaf 1 juli en loopt tot en met 30 juni.

De inning van de contributie zal door S.V. Nijmegen zelf gedaan worden. U ontvangt van  de penningmeester een aankondiging van de inning van de contributie.  U kunt ervoor kiezen om in één keer te betalen of in twee termijnen. In dat geval worden de bedragen in september en januari afgeschreven. Wilt u in meerdere termijnen betalen? Neem dan contact op met de penningmeester om een persoonlijke afspraak te maken. De meest eenvoudige manier is om te betalen via internetbankieren. U kunt er ook voor kiezen om contant te betalen. In dat geval moet u dit voor 1 september aangeven en worden er administratiekosten in rekening gebracht.

 

Stichting Leergeld:

Indien u gebruik wilt maken van de leergeldregeling moet u dit voor 1 september aangeven. U ontvangt dan de rekening van de contributie van S.V. Nijmegen en deze moet door u worden ingediend bij Stichting Leergeld.