Contributie

Ook dit jaar maken wij ,als club, weer gebruik van 
Club Collect 
ter ondersteuning voor de inning van de contributire.
(Incassant Yaden BV)
Ondanks dat de contributie inning in handen van Club Collect is
blijft Sv Nijmegen wel verantwoordelijk.


De Betaaldata's zijn:
1e inning 15 Augustus 2018
2e inning  31 December 2018

Voorkeur gaarne betalen via Ideal.

De Contributie is voor 2018-2019 als volgt samengesteld :
 

  Geboorte Datum CC/ bank  Contant
Senioren 1999 en eerder  €194 €215
       
Junioren 2000 t/m 2005 €154 €160
       
Pupillen 2006 t/m 2011 €124 €130
       
Mini Pupillen 2012 en Later  €92 €100
       
Zaal Senioren €130 €140
       
Zaal + Veld  Senioren €284 €300
       
Stil lid  Vanaf 17 Jaar €35 €35
       
Stil lid Jeugd  t/m 16 Jaar  €20 €20
       

Bij betaling bank of club collect zorg voor voldoende saldo.
Storneringskosten zullen in rekening worden gebracht.
 

Verdere Info :
Kosten voor Club Collect zijn €1 voor iedere factuur.
Seizoen start vanaf 01-07-2018 
Intrekking Overschrijving voor aanvang  €25 

Bij tussentijdse overschrijvingen naar een andere club gelden de volgende regels:

Overschrijving tussen 1 Juli en 1 oktober - Half jaar betaling Contributie
Overschrijving Vanaf 1 Oktober - Heel jaar betaling contributie 
( Bij E. F en Mini F half jaar Contributie)

Penningmeester  
B. Vermeulen   - 0630039486  (Algeheel penningmeester)
L. Dappers       - 0628097021  (2e penningmeester ivm contributie)

A. Kokke          - 0650556291   (Alleen bij geen gehoor hierbovenstaande personen) 

Ledenadministrateur 
P. Tang
p.tang3@kpnmail.nl
Aan en afmeldingen altijd via ledenadministratie.
Graag via email 
Dit voorkomt problemen.

Bankgegevens Sv Nijmegen 
IBAN NL INGB 0002108909