Contributie inning


Aankomend seizoen zal ook club collect de inning van de contributie op zich nemen.
Ze zullen dit op verschillende manieren doen. Alles hangt af van wat jullie aangegeven hebben.
Aangezien het seizoen binnenkort weer begint zal ook club collect binnenkort starten met het uitzetten van de 1e helft van de contributie inning.

De nieuwe contributie 2019-2020 is bekend.

Contributie 2019-2020