Bestuursbericht van onze voorzitter

Beste leden,

 

Tijdens de afgelopen jaarvergadering heb ik als voorzitter aangegeven dat de druk op een klein aantal mensen ontzettend toe aan het nemen was. Te weinig handen die teveel “ballen ”in de lucht moesten houden. Daarbij ook nog het verwijt krijgen dat ze alles naar hun toe trokken heeft mij toen doen besluiten om de spreekwoordelijke noodklok te luiden. Er moest wat gaan gebeuren en er moest dus meer vanuit de leden komen om het bestaande bestuur te ondersteunen. Met een handje vol mensen een club runnen is gewoon niet meer te doen en is niet meer van deze tijd. Ik ben dan ook blij dat er het afgelopen half jaar zich een positieve ontwikkeling heeft voorgedaan. Er zijn een groot aantal gesprekken gevoerd en een groot aantal mensen is bereid om ons als bestaand bestuur te komen ondersteunen. Daar de nood hoog was en wij niet konden wachten , de druk was immers op een handje vol bestuursleden enorm, heeft ons als bestuur doen besluiten om de nieuwe mensen vast te laten starten in het nieuw te vormen bestuur. Om u vast een beeld te geven hoe de structuur er in grote lijnen uit gaat zien ziet u hieronder hoe wij alvast in de nieuwe structuur zijn gestart.

Ik wens iedereen ontzettend veel plezier toe in de voor haar nieuwe of bestaande functie.

Mocht u vragen of ideeën hebben dan ben ik altijd bereid om u te woord te staan. Maak een afspraak en ik of indien aan de orde andere bestuursleden zullen er zijn voor u.

 

Voorzitter: William Massa

Secretaris: vacant , tot nader order William Massa in samenspraak met Tonnie Kokke

Penningmeester: Berrie Vermeulen. Senior adviseur Tonnie Kokke

Sponsering / contributie: Leo Dappers ( ondersteuning penningmeester)

Wedstrijdsecretaris: Karel Peeters

Jeugdafdeling: Peter Sprenkels

Activiteiten : Jacky Janssen

Barcommissie: Nancy Tang

Vrouwenafdeling: Francis Dappers

Algemene zaken / sponsering / contributie : Sjon Rengers

Senior Adviseur / contact gemeente Nijmegen: Tonnie Kokke